Vil·la Romana dels Ametllers

Les restes de la vil·la romana de Turissa (el nom romà de Tossa de Mar), la Vil·la dels Ametllers es troba en un lloc elevat de la badia de Tossa, i constitueixen una excel·lent oportunitat, propera al centre del poble, per conèixer unes de les vil·les millors conservades de tota l’antiga província romana de la Tarraconense.

Mosaico de la Villa Romana Els Ametllers, en Tossa de Mar, Girona, Costa Brava

Mosaïc de la Vil·la Romana dels Ametllers, a Tossa de Mar, Girona, Costa Brava

Del resultat dels treballs arqueològics duts a terme en aquest jaciment es desprèn que aquesta vil·la fou ocupada entre els segles II a.C. i IV d.C. La finca ocupa bona part de l’àrea del Turó de Sant Magí, un pujol al nucli urbà de Tossa. Distribuïda en diferents terrasses, la inferior correspon a una zona rústica, formada per magatzems, dipòsits d’oli i una premsa. En les superiors es troba la zona urbana amb unes termes i habitacions pavimentades amb mosaïcs, entre els quals destaca el conegut com Vitalis, del s. IV d.C., nom que probablement correspongui al senyor de la casa.

La Villa Romana de Els Ametllers, en Tossa de Mar, permite un recorrido por su yacimiento

La Vil·la Romana dels Ametllers, a Tossa de Mar, permet un recorregut pel seu jaciment

Sobre la història d’aquesta gran vil·la sabem que a partir de l’època de l’emperador August patí una gran transformació en què se separa la zona urbana de la rústica. Al segle I d.C. la vil·la s’organitza al voltant de dos grans jardins, en un dels quals es construeix una piscina ornamental. Tot aquest pati s’estructura en funció d’un gran triclinium o menjador, avui desaparegut.

La Villa Romana dels Ametllers muestra una estructura de estancias muy bien definida

La Vil·la Romana dels Ametllers mostra una estructura d'estances molt ben definides

Així com altre vil·les de l’entorn anaren desapareixent en favor de la construcció de vivendes més petites, sabem que la vil·la romana dels Ametllers només fou abandonada a partir dels segles VII-VIII d.C., moment en què part del terreny fou utilitzat com necròpolis. S’ha de remarcar que, tot i que la major part de les restes trobades són d’origen romà, també es té constància de la presència d’un poblat ibèric.

Los mosaicos de la Villa Romana dels Ametllers son la prueba de una pasado glorioso sobre Tossa de Mar

Els mosaïcs de la Vil·la Romana dels Ametllers són la prova d'un passat gloriós a Tossa de Mar

La major part del valuós patrimoni trobat a la Vil·la Romana Ametllers pot ser visitat al Museu Municipal de Tossa de Mar, lloc que ens permetrà conèixer amb més detall la vida i costums d’aquells antics pobladors que ja gaudiren de la nostra Costa Brava en una època tan remota.

Tags: ,

Post Author

This post was written by blancapons who has written 47 posts on Blog Costa Brava.

No comments yet.

Leave a Reply