Puig Castellet

Situat dalt de les muntanyes que envolten Lloret de Mar, a tan sols 2 kms del centre, en les primeres estribacions del massís de l’Ardenya, i amb unes vistes impressionants, sublims, es troba aquest antic poblat ibèric ocupat pels indiketes com a zona de vigilància durant un període de temps que coincidí amb l’arribada dels romans a Empúries.

El yacimiento ibérico de Puig Castellet ofrece unas impresionantes vistas sobre Lloret de Mar

El jaciment ibèric de Puig Castellet ofereix unes impressionants vistes sobre Lloret de Mar i la seva costa

Les investigacions i excavacions que s’han dut a terme durant el segle XX en aquest promontori situat sobre la urbanització de Roca Grossa ens permeten assegurar que el Puig Castellet va servir aquest tribu, fonamentalment, com a lloc de vigilància. Les vistes sobre la desembocadura del riu Tordera fins Lloret de Mar son excel·lents, per la qual cosa els seus habitants podien avisar un altre poblat ibèric més gran situat a l’interior, Montbarbat, a uns 6 kms de distància, de l’arribada d’invasors.

Hoy sabemos que el poblado de Puig Castellet debía ser muy parecido a esta ilustración

Avui sabem que el poblat ibèric de Puig Castellet havia de ser molt semblant al d'aquesta il·lustració

Aquesta petita ciutadella emmurallada va ser habitada durant no gaire temps. Va sorgir davant la inseguretat que les Guerres Púniques entre romans i cartaginesos provocaren a la costa, i per això sabem que va ser ocupada entre el 250 i el 210 a.C.

Va ser habitada per guerrers vigilants i per les seves pròpies famílies. Les restes que ara trobem, extretes del subsòl a mitjans del segle XX (sobretot entre 1977 i 1986), mostren un recinte emmurallat de planta pentagonal i torres de defensa, d’uns 650 m2, que aplega once estances de planta rectangular, en què s’observa en cada una d’elles una zona dedicada a l’àmbit privat i una altra al treball. Cadascuna d’aquestes estances es troba adossada a la muralla per efectuar el màxim aprofitament de l’espai.

El poblado ibérico de Puig Castellet se encuentra muy bien acondicionado para el disfrute de los visitantes

El poblat ibèric de Puig Castellet es troba molt ben condicionat perquè sigui ben apreciat pels seus visitants

A més de les vivendes, en la zona central del recinte es distingeixen zones comunals com les fosses practicades en la roca, per recollir l’aigua de la pluja o bé per filtrar les aigües extretes de la capa freàtica del subsòl, fosses d’escombraries, sitges per cereals, forns per la cocció del pa o bé per a l’alfareria.

Els ibers van ser els pobladors pre-romans que ocuparen la península ibérica abans de la romanització, com a mínim des del s.VI a.C. Dividits en diverses tribus, aquella que ocupà el que actualment coneixem com l’Empordà van ser els indiketes els quals, entre altres característiques culturals, encunyaren moneda pròpia i mantingueren llaços comercials amb els pobles grec i fenici.

Restos de una antigua vivienda y depósito de alimentos en el poblado ibérico de Puig Castellet

Restes d'una antiga vivenda i dipòsit de queviures al poblat ibèric de Puig Castellet, a Lloret de Mar

El jaciment de Puig de Castellet forma part de la ruta temàtica local “Ruta dels Ibers”, una de les més interessants que ofereix la Costa Brava.

Post Author

This post was written by blancapons who has written 47 posts on Blog Costa Brava.

No comments yet.

Leave a Reply