Coves Serinyà

Les Coves Serinyà són el nostre proper objectiu. Ens endinsem en el fascinant món arqueològic per visitar les importants restes trobades en aquestes coves prehistòriques que estigueren habitades fa 200.000 anys, fins pràcticament fa només uns 5.000 anys.

El Parque Prehistórico de las Cuevas de Serinyà, en Girona, Costa Brava

El Parc Prehistòric de les Coves de Serinyà, a Girona, Costa Brava

Les Coves de Serinyà formen un dels millors parcs prehistòrics d’Europa occidental per conèixer el pas de l’espècie Neardenthal a l’Homo Sapiens. La visita es fa molt interessant per tota la família (els menors de 6 anys entren gratis i l’entrada d’adult costa uns 4€ aprox.) i es duu a terme en un entorn realment instructiu i amenitzat. Així, els visitants podran conèixer mitjançant un audiovisual introductori l’entorn natural i la vida dels avantpassats que ocuparen aquest espai. Al centre també s’organitzen tallers per infants sobre tir de l’arc amb fletxes i l’elaboració de pintures rupestres amb els materials que feren servir els pobladors de l’època.

Centro de Interpretación de las Cuevas de Serinyà, Girona, Costa Brava

Centre d'Interpretació de les Coves de Serinyà, Girona, Costa Brava

Posteriorment, en una sala, es poden observar múltiples reproduccions de les eines que utilitzaren els homínids que visqueren aquí durant el neolític, tant inferior com superior. La visita es pot dur a terme tant amb audioguia com mitjançant visita guiada en hores concertades, i d’ambdues maneres es fa molt interessant, donat que permet contextualitzar correctament la importància de les troballes que podem contemplar.

Les diferents coves que es visiten tenen el seu origen en l’acció natural provocada per l’aigua. Un recorregut ben senyalitzat i condicionat ens permet veure les diverses coves de la zona on s’han trobat restes com ossos i utensilis que ens permeten entendre com foren els pobladors fa milers d’anys i com transcorria la seva vida diària. Així, només sortir de l’edifici, ens endinsem a la Cova de l’Arbreda, encara avui dia en procés d’excavació.

El recorrido de visita a las Cuevas de Serinyà se encuentra muy bien acondicionado

El recorregut de visita a les Coves de Serinyà es troba molt ben condicionat

A continuació visitem la Cova del Mollet, un jaciment molt important on s’ha trobat la resta humana més important de tot Catalunya, una dent humana en 200.000 anys, i restes d’animals com elefants, cérvols, bisons, etc. La major part d’aquestes valuoses restes es troben exhibides al Museu Arqueològic Comarcal de Banyoles.

Visita guiada a las Cuevas de Serinyà, Girona, Costa Brava

Visita guiada a les Coves Prehistòriques de Serinyà, Girona, Costa Brava

La següent cova que podem visitar és la del Reclau Viver, habitada durant el paleolític superior, i que fou utilitzada tant com a refugi, magatzem i lloc d’enterraments.

Entrada a una de las cuevas de Serinyà

Entrada a una de las coves de Serinyà

Fins fa 5.000 anys aproximadament, durant el Neolític, i coincidint amb un canvi de model de caçadors recol·lectors a societat agrícola, l’Homo Sapiens fou abandonant aquest habitat de coves per instal·lar-se en poblats com el de la Draga, que es conserva a la veïna Banyoles, i que no podrem deixar de visitar si ens apropem a aquesta comarca del Pla de l’Estany, tan propera a la Costa Brava i amb un patrimoni arqueològic de primer ordre.

Per arribar fins al Parc de les Coves Prehistòriques de Serinyà, al sudest del municipi, podem fer-ho des de Banyoles, prenent la C-66, la mateixa carretera que ens porta a Besalú, essent ben senyalitzat el seu accés. Es tracta d’un lloc del Pla de l’Estany molt ric des del punt de vista natural, amb una gran varietat faunística, com l’existent al veí Pla de Martís.

El Pla de Martís es un precioso paraje natural situado junto a Serinyà

El Pla de Martís és un preciós paratge natural situat al costat de Serinyà

Tags: ,

Post Author

This post was written by blancapons who has written 47 posts on Blog Costa Brava.

No comments yet.

Leave a Reply