Canònica Santa Maria Vilabertran

La Canònica de Santa Maria de Vilabertran es troba a només 1 km de Figueres, i es tracta de un bellíssim conjunt romànic que representa un dels millors exemples d’arquitectura regular medieval, tan freqüent a tot Catalunya.

El Monasterio de Santa María de Vilabertran, junto a la localidad de Figueres, Girona, Costa Brava

El Monestir de Santa Maria de Vilabertran es troba a aquesta darrera localitat, al costat de Figueres, a Girona, Costa Brava

Les primeres referències a un edifici religiós al mateix lloc on es troba l’església les trobem a un document del rei Lotari, a finals del s.X, on es parla d’un petit edifici amb església dedicat a Santa Maria.

Tanmateix, aquesta joia del romànic, tal i com la coneixem avui dia, nos es construí fins a un segle després, quan un dels seus cuidadors, Pere Rigall (el cos del qual es conserva enterrat a l’interior) aconseguí atraure donacions i més clergues per tal de construir l’edifici romànic que fou consagrat el 1100.

El Claustro de Santa María de Vilabertrán puede ser visitado, así como el resto de sus dependencias

El Claustre de Santa Maria de Vilabertran pot ser visitat, així com la resta de les seves dependències

A partir d’aleshores la influència i el poder de la Canònica de Santa Maria foren augmentant progressivament i, com a exemple d’això, cal pensar que aquí se celebrà el 29 d’octubre de 1295 el matrimoni reial entre Jaume II i Blanca d’Anjou, una unió dinàstica pactada entre cases reials quan la núvia tenia 15 anys d’edat.

En este imagen se aprecia la belleza del claustro de Santa María de Vilabertran

En aquesta imatge s'aprecia la bellesa del claustre de Santa Maria de Vilabertran

El conjunt arquitectònic conté diversos elements que poden ser visitats. Així, trobem l’església de la planta basilical, formada per tres naus rematades amb tres absis i un creuer.

Cruz sobre el altar del Monasterio de Santa Maria de Vilabertran

Creu sobre l'altar del Monestir de Santa Maria de Vilabertran

Un altre dels elements més interessants del conjunt és el claustre, de forma trapezoidal i format per arcs senzills i capitells que recorden l’estil corinti, tot i que amb elements decoratius més simples. També es visita la sala capitular, l’antiga sagristia, el dormitori gòtic i el refectori, tots ells llocs on es desenvolupava la vida dels monjos durant el temps en què la Canònica estigué habitada.

Nave central de la iglesia de Santa María de Vilabertran, en el Alto Ampurdán

Nau central de l'església de Santa Maria de Vilabertran, a l'Alt Empordà

Un dels tresors que conserva aquesta església és una creu de plata del segle XIV, la creu processional d’orfebreria gòtica més gran de Catalunya, amb 1,60 metres d’altura i 1 metre d’amplada, recoberta de fines làmines de plata daurada.

Esta preciosa cruz gótica es una de las joyas más importantes que alberga el Monasterio de Santa Maria de Vilabertran, en el pueblo de Vilabertran

Aquesta preciosa creu gòtica és una de las joies més importants que acull el Monestir de Santa Maria de Vilabertran, al poble de Vilabertran

La Canònica de Santa Maria de Vilabertran, que també acull exposicions, es troba oberta durant tot l’any en diferents horaris, que poden ser consultats a l’oficina de turisme, i el preu de l’entrada és d’uns 3€, comptant a més amb una de reduïda per estudiants i persones més grans de 65 anys.

Tags:

Post Author

This post was written by blancapons who has written 47 posts on Blog Costa Brava.

No comments yet.

Leave a Reply